Vertaisohjaus opinnäytetyöprosessin tukena

Vertaisohjauksella opinnäytetyöprosessissa tarkoitetaan samassa opiskelutilanteessa ja samankaltaisten haasteiden parissa työskentelevien opiskelijoiden, vertaisten, vastavuoroista kokemusten vaihtoa ja dialogista keskustelua. Se on yhdessä tekemistä, ajatusten vaihtamista, kyseenalaistamista, innovointia sekä osaamisen ja erilaisten vaihtoehtojen esille tuomista. Ohjaustilanteissa opitaan, saadaan onnistumisen kokemuksia ja rohkaistutaan ajattelemaan toisin, kyseenalaistamaan ja kokeilemaan uusia näkökulmia. Kehittävä vertaisohjaus on kiinteä osa opinnäytetyöprosessia. Kehittävä vertaisohjaus…

Jatka lukemista