Työelämän ohjaajan/mentorin rooli opinnäytetyön prosessin aikana

Frilander-Paavilainen (2006) on väitöskirjassaan esittänyt viisi kategoriaa, jotka kuvaavat työelämäohjaajan toimintaa asiantuntijuuden kehittämiseksi opinnäytetyöprosessin aikana. Nämä kategoriat ovat: dialoginen reflektointi, opiskelijan vastuuttaminen, yrityksen tavoitteiden saavuttaminen, opinnäytetyöprosessin haltuunottaminen ja yhteistyötä ja verkottumista. Dialoginen reflektointi kuvastaa työelämäohjaajan oppimisympäristöajattelua ja siihen liittyvää oppimisfilosofiaa. Opinnäytetyöntekijällä ja työelämän ohjaajalla on opinnäytetyöprosessin aikana yhteisiä tapaamissa, joissa he keskustelevat opinnäytetyöhön liityvistä kysymyksistä. Työelämän ohjaaja…

Jatka lukemista