Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön uudistetut arviointikriteerit otettiin käyttöön syksyllä 2014 sekä AMK että YAMK opinnäytetöiden arvioinnissa. Uusituissa arviointikriteereissä otettiin paremmin huomioon  tutkimukselliset kehittämistoimintaan painottuvat entisten niin sanottujen  toiminnallisten opinnäytetöiden arviointi. Arviointikriteereitä käytetään kaikkien opinnäytetöiden arvioinnissa niiden toteutusmuodosta riippumatta. JAMKssa opinnäytetyön arviointi perustuu asetettuihin arviointikriteereihin ja on luonteeltaan laadullista ts. eri osioista ei lasketa matemaatista keskiarvoa. JAMKssa ei myöskään ole käytössä…

Jatka lukemista