Tutkimuksellinen kehittämishanke opinnäytetyönä vs projektityö

Opiskelijoilla on opinnoissaan erilaisia projektitöitä ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien. Projetityöt valmentavat opiskelijoita AMK opinnäytetyön tekemiseen erityisesti projektin suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin osalta. Monet opiskelijat valitsevat opinnäytetyökseen käytännönläheisen projektin ns. toiminnallisen opinnäytetyön, koska heillä on kokemusta projektityyppisen työn tekemisestä. Opintojen aikana projektit (5 op) on usein toteutettu pienryhmissä ja projektiraporteissa teoreettinen tausta on suppeampi kuin AMK opinnäytetyössä (15 op). Mikä…

Jatka lukemista

Opinnäytetyön toteutusvaihe

Opiskelija on esittänyt opinnäytetyön suunnitelman ja alustavan teoreettisen viitekehyksen tai opinnäytetyön lähtökohdat opinnäytetyöseminaarissa Opinnäytetyö osa 1 -opintojaksolla. Tämän jälkeen opiskelija ryhtyy toteuttamaan tutkimuksen empiiristä osaa tai kehittämistyössä toiminnallista vaihetta yhteistyössä toimeksiantajan organisaation kanssa. Mikäli opiskelija tekee tutkimusta, hänen tulee selvittää millaisia erityislupia hän tarvitsee. Esimerkiksi terveydenhuollon organisaatioissa tarvitaan erillinen tutkimuslupa mitä haetaan toimeksiantajan tutkimuslupa-anomuksella ja…

Jatka lukemista

Työelämän tutkiva kehittämistoiminta

Mitä tutkiva kehittämistoiminta on? Työelämän kehittämistoiminnassa sovelletaan tutkimuksissa saatua tietoa työelämän kehittämis- ja uudistamistarpeisiin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ja asioita, joita voidaan soveltaa käytäntöön. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta jää työelämän kehittämistoiminnan ja tutkimuksen välimaastoon. Siinä yhdistyy konkreettinen kehittämistoiminta ja tutkimuksellinen lähestymistapa. Kehittävässä tutkimuksessa edetään tutkimuksellisesta kysymyksen asettelusta ja menetelmistä kohti konkreettista kehittämistoimintaa. Tuotettu tieto vastaa tiedeyhteisön intressejä…

Jatka lukemista