Hakustrategian suunnittelu ja arviointi

Kirjallisuuskatsauksessa on tärkeää, että tiedonhaku on tarkoin suunniteltu ja kirjoitettu hakulausekkeeksi. Hakulauseke muodostetaan ideoiduista sanoista tiedonhaun perustyökalujen avulla: Boolen operaattorit (Boolean operators AND, OR, NOT)…

Jatka lukemista

Opinnäytetyön tiedonhankinta

  Kaikkiin opinnäytetöihin kuuluu olennaisena osana mahdollisimman järjestelmällinen tiedonhankinta, joka on aiheeltaan tarkasti määritelty ja rajattu. Tyypillistä tiedonhankinnalle on, että se tarkentuu opinnäytetyön edetessä. Uusia mielenkiinnon kohteita nousee…

Jatka lukemista