Hakustrategian suunnittelu ja arviointi

Kirjallisuuskatsauksessa on tärkeää, että tiedonhaku on tarkoin suunniteltu ja kirjoitettu hakulausekkeeksi. Hakulauseke muodostetaan ideoiduista sanoista tiedonhaun perustyökalujen avulla: Boolen operaattorit (Boolean operators AND, OR, NOT) sulkeet (parentheses) sanankatkaisut (truncation) fraasit (phrase) läheisyysoperaattorit (proximity operators) Useimmissa tietokannoissa hakusanojen yhdistelyyn käytetään Boolen operaattoreita. AND-operaattorin avulla voi yhdistää eri hakukokonaisuudet toisiinsa, OR-operaattorilla taas vaihtoehtoiset sanat. Hyvä nyrkkisääntö on,…

Jatka lukemista

Opinnäytetyön tiedonhankinta

  Kaikkiin opinnäytetöihin kuuluu olennaisena osana mahdollisimman järjestelmällinen tiedonhankinta, joka on aiheeltaan tarkasti määritelty ja rajattu. Tyypillistä tiedonhankinnalle on, että se tarkentuu opinnäytetyön edetessä. Uusia mielenkiinnon kohteita nousee ja aihe rajautuu lisää. Tiedonhankinta on luova prosessi, jossa jo löydetyt lähteet vaikuttavat sekä tehtävän tarkentumiseen että uusien kiehtovien näkökulmien ja tiedonlähteiden etsintään ja löytämiseen. (Raportointiohje luku 2 Tiedonhankinta opinnäytetyöhön)…

Jatka lukemista