Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen

Aiheen hyväksymisen ja yhteistyösopimuksen jälkeen opiskelija laatii opinnäytetyöstään suunnitelman, jonka hän esittelee opinnäytetyöseminaarissa Opinnäytetyö osa 1 -opintojaksolla. Tässä luvussa kuvataan lyhyesti opinnäytetyön suunnitelman laatimisen vaiheet, josta myös muodostuu runko opinnäytetyön suunnitelmalle.  Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 1. Systemaattinen tiedonhaku – perehtyminen aihepiiriin ja aiheen rajaaminen 2. Opinnäytetyön kehittämis- tai tutkimusongelman määrittely 3. Opinnäytetyön tarkoitus ja kehittämis- tai tutkimustehtävät 4. Tietoperusta/teoreettinen…

Jatka lukemista

Opinnäytetyön tiedonhankinta

  Kaikkiin opinnäytetöihin kuuluu olennaisena osana mahdollisimman järjestelmällinen tiedonhankinta, joka on aiheeltaan tarkasti määritelty ja rajattu. Tyypillistä tiedonhankinnalle on, että se tarkentuu opinnäytetyön edetessä. Uusia mielenkiinnon kohteita nousee ja aihe rajautuu lisää. Tiedonhankinta on luova prosessi, jossa jo löydetyt lähteet vaikuttavat sekä tehtävän tarkentumiseen että uusien kiehtovien näkökulmien ja tiedonlähteiden etsintään ja löytämiseen. (Raportointiohje luku 2 Tiedonhankinta opinnäytetyöhön)…

Jatka lukemista