Soveltavat tutkimusmenetelmät

Mitä soveltava tutkimus on? Tilastokeskuksen (2014) määritelmän mukaan ”Soveltava tutkimus tarkoittaa toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ensisijaisesti tähtää tiettyyn käytännön sovellutukseen.” Tutkimus voidaan luokittaa perustutkimukseen, kokeelliseen tutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen. Tieteenaloja ovat: luonnontieteet, tekniset tieteet (konetekniikka, teknologia), lääketiede ja terveystieteet, maataloustieteet, sosiaalitieteet ja humanistiset tieteet. Miten soveltavaa tutkimusta yleensä määritellään: – Soveltavassa tutkimuksessa pääpaino on käytännön ongelmien…

Jatka lukemista