Yksilö- ja ryhmäohjaus opinnäytetyön eri vaiheissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa uudistettiin opinnäytetyöprosessia OPS2015 – kehittämisen yhteydessä. Opinnäytetyö (AMK 15 op ja YAMK 30 op) jaettiin kahteen opintojaksoon sekä AMK että YAMK tutkinto-ohjelmissa. Lisäksi AMK opinnäytetyön kanssa synkronoidaan tiiviimmin Tutkimus- ja kehittäminen – opintojakso, tiedonhaun, tekstinkäsittelyn ja tekstintuottamisen työpajat. (Kuvio 1.) Uudistuksen tavoitteena on, että tutkimus- ja kehittämisopinnot palvelevat paremmin opiskelijaa opinnäytetyön tekemisessä, selkiyttää…

Jatka lukemista