Opinnäytetyön ohjauksen lähtökohdat

Opinnäytetyön ohjauksen lähtökohtana ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagogiset periaatteet, jotka varmistavat kaikille ammattikorkeakoulu opiskelijoille tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet. Asiantuntijuuden ja ammatillisen kehittymisen sekä elinikäisen oppimisen valmiuksien tukeminen on keskeistä näissä periaatteissa. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija osoittaa oman asiantuntijuutensa ja ammatillisen kehittymisen toteuttaessaan itsenaisesti tutkimus- tai kehittämishankkeen AMK- tai YAMK-opinnäytetyönä. Frilanderin (2005) mukaan opinnäytetyö kehittää sekä yksilöllistä että yhteisöllistä asiantuntijuutta. Ammattikorkeakoulun…

Jatka lukemista