Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen

Aiheen hyväksymisen ja yhteistyösopimuksen jälkeen opiskelija laatii opinnäytetyöstään suunnitelman, jonka hän esittelee opinnäytetyöseminaarissa Opinnäytetyö osa 1 -opintojaksolla. Tässä luvussa kuvataan lyhyesti opinnäytetyön suunnitelman laatimisen vaiheet, josta myös muodostuu runko opinnäytetyön suunnitelmalle.  Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 1. Systemaattinen tiedonhaku – perehtyminen aihepiiriin ja aiheen rajaaminen 2. Opinnäytetyön kehittämis- tai tutkimusongelman määrittely 3. Opinnäytetyön tarkoitus ja kehittämis- tai tutkimustehtävät 4. Tietoperusta/teoreettinen…

Jatka lukemista