Opinnäytetyö prosessina

Opinnäytetyö on AMK-opiskelijalle ensimmäinen laaja (15 op) oppimistehtävä, jossa hän osoittaa kykenevänsä tuottamaan itseään, työyhteisöään ja alaa kehittävän opinnäytteen. Opiskelija osoittaa hallitsevansa kriittisen tutkivan työotteen sekä kykenevänsä itsenäiseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn. Lisäksi opiskelija osoittaa osaavansa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksista sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksista eri toimijoille. YAMK-opiskelijalle opinnäytetyö on ensimmäinen pitkäjänteinen (30 op, 1-2…

Jatka lukemista

Yksilö- ja ryhmäohjaus opinnäytetyön eri vaiheissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa uudistettiin opinnäytetyöprosessia OPS2015 – kehittämisen yhteydessä. Opinnäytetyö (AMK 15 op ja YAMK 30 op) jaettiin kahteen opintojaksoon sekä AMK että YAMK tutkinto-ohjelmissa. Lisäksi AMK opinnäytetyön kanssa synkronoidaan tiiviimmin Tutkimus- ja kehittäminen – opintojakso, tiedonhaun, tekstinkäsittelyn ja tekstintuottamisen työpajat. (Kuvio 1.) Uudistuksen tavoitteena on, että tutkimus- ja kehittämisopinnot palvelevat paremmin opiskelijaa opinnäytetyön tekemisessä, selkiyttää…

Jatka lukemista