Opinnäytetyö prosessina

Opinnäytetyö on AMK-opiskelijalle ensimmäinen laaja (15 op) oppimistehtävä, jossa hän osoittaa kykenevänsä tuottamaan itseään, työyhteisöään ja alaa kehittävän opinnäytteen. Opiskelija osoittaa hallitsevansa kriittisen tutkivan työotteen sekä…

Jatka lukemista