Opinnäytetyön ohjauksen opiskelija-ohjaaja –ohjaussuhde

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa uudistettiin ohjausjärjestelmää 2013. Ohjauksen päätavoitteeksi määritellään sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen sekä ammatillisen suuntautumisen tukeminen. Ohjausta tarkastellaan tässä ohjausjärjestelmässä kokonaisvaltaisena prosessina hakeutumisvaiheesta päättövaiheeseen ja opintojen jälkeen tapahtuvaan alumnitoimintaan. Sisältöinä kokonaisvaltaisessa ohjauksessa on kuvattu oppimisen ja opintojen ohjaus, uraohjaus ja ammatillisen kasvun ohjaus. (Lerkkanen & Ikonen, 2013.) Prosessissa ei ole erikseen kuvattu opinnäytetyön ohjauksen…

Jatka lukemista