Opiskelijan motivaatio ja opinnäytetyöprosessi

Alavaikko (2005) tarkastelee artikkelissaan opiskelijan motivaatiota opinnäytyöprosessin aikana soveltamalla Yeugin (2004)  motivaatiokarttaa. Yeugin (2004) on muodostanut moniulotteisen motivaatiokartan tutkiessaan motivaatiota osallistua vapaaehtoistyöhön. (Ks. Kuvio 1.) Yeugin (2004) on muodostanut moniulotteisen motivaatiokartan tutkiessaan motivaatiota osallistua vapaaehtoistyöhön. Kuvio 1. Mukaeltu Yeungin motivaatiokartta (2004,34) Pohdinta-toiminta –ulottuvuus Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelijalla esiintyy Alavaikon (2009) mukaan pohdinnan ulottuvuudella sekä hiljaista sekä…

Jatka lukemista

Opinnäytetyön ohjauksen opiskelija-ohjaaja –ohjaussuhde

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa uudistettiin ohjausjärjestelmää 2013. Ohjauksen päätavoitteeksi määritellään sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen sekä ammatillisen suuntautumisen tukeminen. Ohjausta tarkastellaan tässä ohjausjärjestelmässä kokonaisvaltaisena prosessina hakeutumisvaiheesta päättövaiheeseen ja opintojen jälkeen tapahtuvaan alumnitoimintaan. Sisältöinä kokonaisvaltaisessa ohjauksessa on kuvattu oppimisen ja opintojen ohjaus, uraohjaus ja ammatillisen kasvun ohjaus. (Lerkkanen & Ikonen, 2013.) Prosessissa ei ole erikseen kuvattu opinnäytetyön ohjauksen…

Jatka lukemista

Opinnäytetyön ohjauksen lähtökohdat

Opinnäytetyön ohjauksen lähtökohtana ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagogiset periaatteet, jotka varmistavat kaikille ammattikorkeakoulu opiskelijoille tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet. Asiantuntijuuden ja ammatillisen kehittymisen sekä elinikäisen oppimisen valmiuksien tukeminen on keskeistä näissä periaatteissa. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija osoittaa oman asiantuntijuutensa ja ammatillisen kehittymisen toteuttaessaan itsenaisesti tutkimus- tai kehittämishankkeen AMK- tai YAMK-opinnäytetyönä. Frilanderin (2005) mukaan opinnäytetyö kehittää sekä yksilöllistä että yhteisöllistä asiantuntijuutta. Ammattikorkeakoulun…

Jatka lukemista