Opiskelijan motivaatio ja opinnäytetyöprosessi

Alavaikko (2005) tarkastelee artikkelissaan opiskelijan motivaatiota opinnäytyöprosessin aikana soveltamalla Yeugin (2004)  motivaatiokarttaa. Yeugin (2004) on muodostanut moniulotteisen motivaatiokartan tutkiessaan motivaatiota osallistua vapaaehtoistyöhön. (Ks. Kuvio 1.) Yeugin (2004) on muodostanut moniulotteisen motivaatiokartan tutkiessaan motivaatiota osallistua vapaaehtoistyöhön. Kuvio 1. Mukaeltu Yeungin motivaatiokartta (2004,34) Pohdinta-toiminta –ulottuvuus Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelijalla esiintyy Alavaikon (2009) mukaan pohdinnan ulottuvuudella sekä hiljaista sekä…

Jatka lukemista