Opinnäytetyön toteutusvaihe

Opiskelija on esittänyt opinnäytetyön suunnitelman ja alustavan teoreettisen viitekehyksen tai opinnäytetyön lähtökohdat opinnäytetyöseminaarissa Opinnäytetyö osa 1 -opintojaksolla. Tämän jälkeen opiskelija ryhtyy toteuttamaan tutkimuksen empiiristä osaa tai kehittämistyössä toiminnallista vaihetta yhteistyössä toimeksiantajan organisaation kanssa. Mikäli opiskelija tekee tutkimusta, hänen tulee selvittää millaisia erityislupia hän tarvitsee. Esimerkiksi terveydenhuollon organisaatioissa tarvitaan erillinen tutkimuslupa mitä haetaan toimeksiantajan tutkimuslupa-anomuksella ja…

Jatka lukemista