Kirjallisuuskatsaukset

Kirjallisuuskatsauksia tehdään erilaisiin tarkoituksiin, siksi niiden tekotavat ja nimitykset eroavat hieman toisistaan. Kirjallisuuskatsauksella kartoitetaan sitä, millaista tietoa joltakin rajatulta alueelta on olemassa. Yleensä haetaan vastausta johonkin kysymykseen, kuten tutkimusongelmaan. Kirjallisuuskatsaus voi olla artikkeli, esitelmä tai opinnäytetyön osa, jossa käydään analyyttisesti lävitse mitä tarkasteltavasta  ilmiöstä tiedetään. Kartoittavaa katsausta (scoping review) tarvitaan esim. isojen hankkeiden kuten Terveydenhuollon…

Jatka lukemista

Integratiivinen katsaus

Integratiivinen katsaus – ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyönä Mitä inegratiivinen katsaus on? Integratiivinen katsaus on erityinen katsausmenetelmä, joka tiivistää viimeisimmän kokemusperäisen ja teoreettisen kirjallisuuden kattavamman ymmärtämisen määrätystä ilmiöstä tai ongelmasta. Integratiivinen katsaus on mahdollista rakentaa tieteen, tutkimuksen, käytännön tai toimintamallien (toimintaperiaatteiden) lähtökohdista. Hyvin tehty integratiivinen katsaus esittelee tieteen tilaa, edesauttaa teorian kehittymistä ja on suoraan sovellettavissa käytäntöön…

Jatka lukemista