Integratiivinen katsaus

Integratiivinen katsaus – ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyönä Mitä inegratiivinen katsaus on? Integratiivinen katsaus on erityinen katsausmenetelmä, joka tiivistää viimeisimmän kokemusperäisen ja teoreettisen kirjallisuuden kattavamman ymmärtämisen määrätystä ilmiöstä tai ongelmasta. Integratiivinen katsaus on mahdollista rakentaa tieteen, tutkimuksen, käytännön tai toimintamallien (toimintaperiaatteiden) lähtökohdista. Hyvin tehty integratiivinen katsaus esittelee tieteen tilaa, edesauttaa teorian kehittymistä ja on suoraan sovellettavissa käytäntöön…

Jatka lukemista