Yhteistyö työelämän kanssa

Ammattikorkeakoulussa tehtävät opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä tutkimus-/kehittämishankkeita. Keskeistä on yhteistyö työelämän kanssa läpi koko opinnäytetyön prosessin. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön  sähköisen aihe-ehdotuksen hyväksymisen jälkeen opiskelija sopii työelämän edustajan ja opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta (sopimus opinnäytetyöstä). Suositeltavaa on, että tämä yhteistyösopimus allekirjoitetaan yhdessä pidettäväss palaverissa toimeksiantajan luona. Mikäli opinnäytetyönojaaja ei pääse kyseessä olevan toimeksiantajan luokse voidaan sopia virtuaalineuvottelusta esimerkiksi Skype for business tai Adobe Connectin välityksellä.  Tässä ensimmäisessä neuvottelussa luodaan raamit opinnäytetyön tekemiselle ja saadaan selville tarvitaanko sopimuksen lisäksi vielä esimerkiksi tutkimuslupa tai lupa opinnäytetyön tekemisestä ko. organisaatiossa kuten esimerkiksi useissa sairaanhoitopiireissä tarvitaan. Lisätietoa JAMKin tutkimuslupaprosessista voit lukea täältä.

Työelämäyhteistyö jatkuu koko opinnäytetyöprosessin ajan työelämän ohjaajalla/mentorilla on tärkeä rooli opinnäytetyön ohjaamisessa työelämän näkökulmasta ja ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjaajan tehtävänän on huolehtia siitä, että opiskelijan opinnäytetyö vastaa AMK/YAMK opinnäytetyön kriteereitä.

Tässä luvussa tarkastellaan työelämäyhteistyötä opinnäytetyön prosessin mukaisesti:

1) Sopimus yhteistyöstä ja opinnäytetyön hankkeistaminen

2) Työelämä ohjaajan/mentorin rooli opinnäytetyöprosessin aikana

 

Työelämäyhteistyö (mukaeltu Rissanen, 2007.)
Työelämäyhteistyö (mukaeltu Rissanen, 2007.)