Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen perustuu asetukseen ammattikorkeakouluista (1129/2014) 8 § ”Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 7§:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.” )

Tuo 7§:n 1 momentti ”ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää ammattikorkeakoulu”. 

JAMK on tutkintosäännössään (19 §) linjannut, että ”muulla kuin suomen (ruotsin) kielellä tai ulkomailla koulusivistyksensä saanut opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen suomen (ruotsin) kielellä tai osoittaa perehtyneisyytensä alaan kirjallisella, tutkinto-ohjelmansa opiskelukielen mukaisella suorituksella”. 

Tuo säädöksissä mainittu koulusivistyskieli on peruskoulun tai lukion suorituskieli. 

Näin ollen ne, jotka ovat käyneet suomenkielisen (ruotsinkielisen) peruskoulun tai lukion, kirjoittavat kypsyysnäytteensä suomen (ruotsin) kielellä riippumatta siitä, mikä on heidän tutkinto-ohjelmansa opiskelukieli JAMKissa. Muut kirjoittavat tutkinto-ohjelmansa kielellä. Kielikeskuksen koulutuspäällikkö voi vapauttaa opiskelijan kypsyysnäytteen kielitaitovaatimuksista opiskelijan äidinkielen perusteella. 

JAMKissa siirrytään uudenlaiseen kypsyysnäytteen kirjoittamiseen keväällä 2016. AMK- opiskelijat laativat opinnäytetyöstään sisäisen tiedotteen ja YAMK-opiskelijat mediatiedotteen. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tietokoneella valvotuissa olosuhteissa ilman oheismateriaalia.

Kypsyysnäytteen asiasisällön tarkistaa opinnäytetyön ohjaaja, ja kielentarkastuksen tekee kielikeskuksen yksikölle nimeämä äidinkielen/ruotsin kielen opettaja tai koulusivistykseltään muiden osalta englannin kielen opettaja.

Tarkemmat ohjeet JAMKin käytänteistä löytyvät tutkintosäännöstä, opinto-oppaasta ja kypsyysnäyte-opintojakson kuvauksesta. Sisäisen tiedotteen laatimisesta on ohjeet avoimissa oppimateriaaleissa.