Johdanto

Opinnäytetyön ohjauksen käsikirja on tarkoitettu kaikkien opinnäytetöiden ohjaajien käyttöön sekä AMK että YAMK tasoille. Käsikirjasta julkaistaan osia sitä mukaa, kun artikkelit valmistuvat.

Opinnäytetyön prosessin uudistuminen syyslukukauden 2015 alusta lähtien integroi tutkimus- ja kehittämisopinnot sekä opinnäytetyön prosessin aloitus- ja suunnitteluvaiheen. Opinnäytetyön tekeminen on opiskelijalle haasteellisin ja laajin kirjallinen tehtävä opintojen aikana. Opinnäytetyön tekemisessä yhdistyvät opiskelijan oppimistavoitteena tutkimus-/kehittämishankkeen prosessin oppiminen ja asiatyylisen kirjoittamisen oppiminen sekä toisaalta opinnäytetyön arvosanaan liittyvät tavoitteet. Opinnäytetyön haasteellisuus ja toisaalta myös vaikeus aloittaa ja saattaa prosessi loppuun näkyy muun muassa opintojen jatkoaikahakemuksissa. Lähes puolet jatkoaikaa anoneista opiskelijoista kertoo syyksi opinnäytetyön keskeneräisyyden tai eivät ole sitä saaneet aloitettua opinto-oikeusajan puitteissa (2014). Opetussuunnitelmassa tehdyn uudistuksen seurauksena voidaan uudistaa AMK ja YAMK opinnäytetyön ohjauksen käytäntöjä opiskelijoiden opinnäytetyön prosessia ja sen systemaattista etenemistä tukevaksi.

Opinnäytetyön ohjaajan käsikirjan tarkoituksena on tukea ohjaajia opinnäytetyön ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä erityisesti opinnäytetyössä käytettyjen menetelmien osalta sekä jakaa ohjauksessa käytettyjä hyviä käytäntöjä. Opinnäytetyön prosessin uudistaminen mahdollistaa ryhmämuotoisen opinnäytetyön käyttöönoton yksilö-/pariohjauksen rinnalle. Opetusteknologian kehittyminen puolestaan mahdollistaa erilaisten monimuotoisten etäyhteyksien hyödyntämisen opinnäytetyön ohjauksen tukena.

Opinnäytetöitä tehdään eri koulutustasoilla, jolloin niillä on EQF vaatimusten mukaisesti erilaiset tavoitteet. Opinnäytetyön ohjaajan on tärkeätä tiedostaa mikä on eri koulutustasoilla tehtyjen opinnäytetöiden välinen ero, jotta ymmärtää ohjatessaan mitä edellytetään AMK opinnäytetyöltä ja mitä edellytetään YAMK opinnäytetyöltä. Alla on kuvattu (Kuvio 1.) ammatillisen perustutkinnon (EQF4), AMK tutkinnon (EQF6) ja YAMK tutkinnon (EQF7) tasoilla tehtävien opinnäytetöiden vaatimuksia.

ONT eri tasoille

Kuvio 1. Opinnäytetyö eri koulutustasoilla