Ideoita osallistujien aktivointiin

Tässä muutamia matalankynnyksen ideoita opetuksen aktivointiin online-opetuksessa ja erityisesti Connectissa. Klikkaamalla kuvia saat ne auki isommassa koossa.

Ryhmätyöskentely ilman Breakout-pienryhmätiloja

 1. Tee näkymä, johon laitat vain 3-5 chattia.
 2. Kirjoita tehtävänanto/kysymys Chatin nimeksi.
 3. Voit kirjoittaa ryhmäjaon tarvittaessa näkyviin esim. pieniin Notes-ikkunoihin.
 4. Avaa tehtävänanto suullisesti ja kerro aikataulu (esim. 5-10 minuuttia aikaa kirjoittaa).
 5. Osallistujat kirjoittavat ajatuksiaan, kokemuksiaan, ideoitaan oman ryhmänsä chattiin.
 6. Itsenäisen ryhmätyöskentelyn jälkeen tuotokset käydään läpi ääneen keskustellen.

Ryhmätyöskentely chattien avulla

 

SWOT

 1. Tee näkymä, johon laitat vain 4 chattia.
 2. Kirjoita SWOTin otsikot chattien otsikoiksi.
 3. Avaa tehtävänanto suullisesti ja kerro aikataulu.
 4. Osallistuja voivat kirjoittaa omat ajatuksensa kuhunkin kohtaan.
 5. Itsenäisen ryhmätyöskentelyn jälkeen tuotokset käydään läpi ääneen keskustellen.

 

SWOT chateilla

 

Mistä olemme?

 1. Lisää PowerPoint-dialle Suomen kartta.
 2. Jaa ppt-esitys Connectissa Share Documentin kautta.
 3. Anna osallistujille oikeus käyttää piirtotyökalua: Jako-ikkunan oikeasta yläkulmasta Pod Option –valikko -> Enable Participants to Draw. Piirtotyökalut saa auki klikkaamalla Draw-painiketta.
 4. Jokainen osallistuja kirjoitta oman nimensä kotipaikkakuntansa kohdalle käyttäen teksti-työkalua (T).

Mistä olemme - Suomen kartta

 

Jana-työskentely

 1. Piirrä PowerPoint-dialle jana, kirjoita sen ääripäille sopivat kuvaukset ja otsikoksi tehtävänannon. Voit myös liittää dian johonkin olemassa olevaan esitykseesi sopivalle kohdalle.
 2. Jaa ppt-esitys Connectissa Share Documentin kautta.
 3. Anna osallistujille oikeus käyttää piirtotyökalua: Jako-ikkunan oikeasta yläkulmasta Pod Option –valikko -> Enable Participants to Draw.
 4. Osallistujat voivat sijoittaa itsensä janalle kirjoittamalla nimensä (teksti-työkalu T) tai käyttämällä esimerkiksi tähteä tai nuolta (neliön kuvakkeen alta).
 5. Vastauksista voi keskustella tai pyytää muutamia osallistujia kommentoimaan äänen kanssa osallistujamäärästä riippuen.

 

Janatyöskentely Connectissa

 

Ideoiden kerääminen ja äänestys

 1. Kirjoita PowerPoint-dialle tehtävänanto esim. Mitä teemoja haluaisit käsitellä seuraavalla kerralla.
 2. Jaa ppt-esitys Connectissa Share Documentin kautta.
 3. Anna osallistujille oikeus käyttää piirtotyökalua: Jako-ikkunan oikeasta yläkulmasta Pod Option –valikko -> Enable Participants to Draw.
 4. Osallistujat kirjoittavat kukin 1-3 toivetta käyttämällä tekstityökalua. Jokainen toive tulee kirjoittaa erikseen omaan tekstikenttään, jotta niitä voi liikuella. Kirjoittamiseen voi antaa aikaa esim. minuutin.
 5. Valitse yksi osallistuja, joka luokittelee toiveet ja niputtaa samankaltaiset toiveet yhteen (nuoli-työkalu).
 6. Äänestetään toiveista suosituimmat. Jokainen osallistuja voi valita kolme suosikkiaan laittamalle niiden toiveiden kohdalle tähden (neliön kuvakkeen alta).

 

Ideoiden kerääminen ja äänestys Connectissa 1

Ideoiden kerääminen ja äänestys Connectissa 2

Ideoiden kerääminen ja äänestys Connectissa 3

 

Kyselyt

Erilaisten kyselyiden avulla voi aktivoida osallistujia (Pods – Poll).

Esimerkki 1. Valitse väittämät, jotka ovat totta.

 1. Tee kysely (Poll) ja valitse Multiple Answers.
 2. Kirjoita jokainen väittämä omalle rivilleen ja käynnistä kysely.
 3. Laita täppä kohtaan Broadcast results, jos haluat, että osallistujat näkevät tulokset.
 4. Tueksi voi avata tarvittavan aineiston Share-ikkunaan.

Monivalintatehvätä Connectissa

 

Esimerkki 2. Fiiliskortit.

 1. Liitä yhdelle PowerPoint-dialle kuvia ja niille numerot.
 2. Jaa ppt-esitys Connectissa Share Documentin kautta.
 3. Tee Connectissa monivalintakysely, johon vaihtoehdoiksi laitat kuvien numerot.
 4. Osallistujat valitsevat kuvista sen, mikä kuvaa tunnelmiaan parhaiten. Fiiliskortteja voi käyttää opetustilanteen alussa tai lopussa kartoittamaan osallistujien tunnelmia.
 5. Kuvien valinnan jälkeen voi käydä lyhyen kierroksen, jolloin jokainen voi kertoa, miksi kyseisen kortin on valinnut.

Fiiliskortit Connectissa

 

Esimerkki 3. Osallistujalista
Osallistujalistan voi kerätä pyytämällä osallistujia kirjoittamaan oman nimensä kyselyyn (Poll – Short Answer).

osallistujalista

 

Esimerkki 4. Palaute

 1. Liitä yhdelle PowerPoint-dialle erilaisia hymynaaman kuvia ja niille numerot.
 2. Jaa ppt-esitys Connectissa Share Documentin kautta.
 3. Tee Connectissa monivalintakysely, johon vaihtoehdoiksi laitat kuvien numerot.
 4. Osallistujat valitsevat kuvista sen, mikä kuvaa kokemuksia parhaiten.

Palaute hymynaamat

 

Kalamalja-keskustelu

 1. Tee näkymä, jossa on yksi iso video-ruutu ja Notes-ikkuna ohjeita varten.
 2. Valitse kolme keskustelijaa aloittamaan Kalamalja ja ohjeista heitä laittamaan kuva ja mikrofoni päälle.
 3. Kun joku muista osallistujista haluaa sanoa jotain, hän laittaa oman kameransa ja mikrofoninsa päälle, jolloin jonkun toisen täytyy poistua kalamaljasta ja sulkea oma kameransa ja mikrofoninsa.
 4. Jokaisen täytyy osallistua kalamaljaan ainakin kerran keskustelun aikana.

Kalamalja Layout

 

Väittely

 1. Tee näkymä, jossa on keskellä kameraikkuna, sen molemmilla puolilla joko chat-ikkunat tai kysely (Poll – Short answer) sekä osallistujalista ja Apua-palsta.
 2. Kirjoita chatti-ikkunoiden tai kyselyikkunoiden otsikoiksi väittämät puolesta ja vastaan. Esim. Opettajaksi voi / ei voi opiskella verkossa.
 3. Jaa osallistujat kahteen ryhmään: puolesta ja vastaan ja ohjeista väittelyn pelisäännöt. Halutessasi voit roolittaa muutaman osallistujan kirjureiksi, joiden tehtävänä on tehdä yhteenvetoa käydystä väittelystä sekä puheenjohtajan, joka jakaa puheenvuorot.
 4. Jokainen väittelijä kirjaa oman nimensä yhteyteen ”Puolesta” tai ”Vastaan”: Osallistujat-ikkunan oikeasta ylälaidasta Pod Option –valikko -> Edit my info.
 5. Voit jakaa opiskelijat pienryhmätiloihin (Breakouts) keskustelemaan ja hiomaan argumenttejaan. Jos et halua käyttää pienryhmätiloja, opiskelijat kirjaavat ensin argumenttejaan itsenäisesti chattiin/kyselyyn. Huom! Jos käytät kyselyä, kukin voi kirjat vain yhden argumentin. Chatin kautta on mahdollisuus kirjoittaa useampia argumentteja.
 6. Kun argumentit on kirjattu, aloitetaan väittely. Väittelijät laittavat kameran ja mikrofonin päälle.
 7. Väittelyn päätteeksi kirjurit kokoavat väittelyn keskeisen annin ja lopuksi kaikki osallistuvat yhteiseen keskusteluun.

Väittely Layout