Esitysmateriaali

Koska webinaareissa viesti välittyy äänen ja kuvan kautta, niihinen molempiin tulee panostaa ja niiden tulee olla houkuttelevia. Verkossa on totuttu nopeampitempoisempaan toimintaan kuin kasvokkain tapahtuvassa kommunikaatiossa ja verkossa mielenkiinto ja keskittyminen herpaantuvat myös nopeammin. Paljon tekstiä sisältävät kalvot ja monotoninen ääni ovat omiaan karkottamaan kuulijat.

Hyvän esitysmateriaalin perusperiaatteet pätevät myös webinaariesityksiin. Kun luot esitysmateriaalia (powerpoint-esitystä), kiinnitä huomiota mm. seuraaviin asioihin:

Esityksen ulkoasu

 1. Valitse esityksen pohjaksi yksinkertainen, siisti ulkoasu.

 2. Tekstin ja taustavärin kontrastin tulee olla riittävän suuri. Suosi valkoista pohjaa ja mustaa (tummaa) tekstiä tai värikästä, tummaa pohjaa ja vaaleata tekstiä. Vältä vaaleaa pohjaa ja haaleaa fonttia sekä tummaa pohjaa ja tummaa fonttia. Sitä on vaikea lukea.

 3. Fonttikoon tulee olla vähintään 24pt. Jos tekstisi ei mahdu dialle, mieti, onko jokainen sana tarpeellinen ja/tai jaa sisältö useammalle dialle.

 4. Tyhjä tila dialla on hyvä juttu. Se helpottaa silmäilyä ja hahmottamista.

 5. Hyödynnä sisältöä havainnollistavia kuvia ja kuvioita. Vaikka sinusta itsestäsi kotipihasi kukkapenkistä otettu kuva on ihana ja merkityksellinen, onko se sitä myös kuulijoille?

 6. Katso lisää vinkkejä hyvän esitysgrafiikan tekemiseen:

Esityksen rakenne

 1. Esityksen alkuun kannattaa sijoittaa sivu, jossa puhujat esitellään (mikäli eivät ole entuudestaan tuttuja): nimi, titteli, valokuva

 2. Webinaarin sisältö ja aikataulu otsikkotasolla kannattaa myös sisällyttää esitykseen.

 3. Rakenna esitys niin, että yhdelle sivulle tulee vain yksi ajatus. Lisäsivut eivät maksa mitään! Verkossa on totuttu nopeampitempoisempaan toimintaan kuin kasvokkain kohdattaessa joten diojenkin pitää vaihtua. Kuulijoille on tärkeämpää, että kuva vaihtuu kuin että tuijotetaan pitkään samaa. Muista, että esitysaineistolla ja muistiinpanoilla on ero! Nyt olet tekemässä esitystä, et muistiinpanoja.

 4. Varmista, että esityksessä olevat linkit toimivat.

 5. Vältä animaatioita ppt:ssä. Ne eivät Connectissa välttämättä toimi halutunlaisesti.

 6. Vältä videomateriaalin käyttöä. Se ei yleensä toimi. Jos haluat näyttää Youtube-videon, osallistujat näkevät sen kyllä mutta äänet eivät välity.