Connect-huoneen rakentaminen

 Luokkahuonetilanteessa luokan fyysinen ympäristö, pöytien ja tuolien asettelu, opettajan pöydän sijainti vaikuttaa itse opetustilanteeseen ja siihen, mitä tilassa voidaan tehdä. Onko kyse opettajajohtoisesta, luentotyyppisestä opetuksesta, pienryhmäohjauksesta vai learning cafe -keskustelusta? Luokkatilaa kannattaa muokata kutakin toimintaa parhaiten vastaavaksi.Sama asia on myös Connectissa. Huone täytyy järjestää kutakin tilaisuutta varten sopivaan muotoon. Voidaan ajatella, että Connectissa pulpetit ovat kameran kuvia, liitutaulu on muistiinpanoalue (Notes) tai valkotaulu (Whiteboard) ja videotykkinä toimii esityksen jakamiseen tarkoitettu Share-ikkuna.

Kun olet tehnyt webinaarin käsikirjoituksen, voit sen perusteella rakentaa itsellesi sopivan Connect-huoneen. Mieti käsikirjoituksen pohjalta:

  • Mitä connectin välineitä kussakin vaiheessa ja toiminnassa tarvitaan? (esim. chat, näytön jakaminen, kamera, muistiinpanot, kysely) Luo Layoutit erilaisia toimintoja varten. (Vakionäkymät ja tilan muokkaaminen)

  • Tehdäänkö ryhmätöitä eli käytetäänkö Connectin Breakoutteja? Jos käytetään, mitä välineitä ryhmätyöskentelyssä tarvitaan? Luo pienryhmätilat valmiiksi etukäteen. (Pienryhmätyöskentely Connectissa)

  • Millaista materiaalia esitetään? Lataa materiaali jo etukäteen. (Materiaalin esittäminen ja jakaminen)

  • Nimeä ja järjestele Layoutit ja podit järkevästi.

Connect-huoneeseen kannattaa luoda yksi siisti ja harkittu toimintaohje ääntentestausta varten (powerpoint/pdf-muodossa). Tee samalla aloitusta varten oma Layout ja lataa ohje sinne. Näin aloitusohje on käytettävissä myös tulevissa webinaareissa.

Connectin ohjeista löydät apua huoneen rakentamiseen ja Layouttien muotoiluun.