Lähetin rooli

Osallistuminen verkostoyhteistyöhön ja jäsenyys verkostossa on hoidettu hyvin, kun organisaation johto on sitoutunut verkoston toimintaan ja antaa organisaationsa toimijalle tehtävän edellyttämän valtuutuksen ja mahdollisuudet osallistua toimintaan, mm. verkostotyön edellyttämät ajalliset ja muut resurssit. Tärkeää on, että organisaatiossa verkostoyhteistyön tavoitteen kannalta kaikki keskeiset toimijat ovat perillä verkoston työstä ja sen tuloksista. Tämän edellyttää säännöllistä verkostotyöstä tiedottamista myös omassa organisaatiossa.

Verkostotyössä on erilaisia rooleja, joista yksi keskeisimmistä on lähetin rooli – se kuuluu kaikille. Lähetti toimii verkostotyössä moniammatillisessa rajapinnassa tuoden verkoston yhteistyön tilaan oman organisaationsa tarjoumia (tietoja, taitoja, asioita, tapahtumia…) ja vieden yhteistyön tilasta verkoston tarjoumia omaan organisaatioonsa. Lähetti on paitsi oman organisaationsa edustaja, niin myös siltaaja verkoston ja organisaation välillä. (Nykänen ym. 2007.) Lähetin rooli on vastuullinen ja moniulotteinen, koska siinä yhdistyvät yhteistyön rakentamisen tavoitteellisuudesta huolehtiminen, käytännön toimet, osaamisen jakaminen, tiedottaminen ja tiedon kuljettaminen osallisille.

Kolmen organisaation välisiä suhteita ja lähetin roolia niiden keskellä moniammatillisessa rajapinnassa ja oppimisen tilassa hahmottava kuvio. Jokainen organisaatio on esitetty eri värisellä ja muotoisella elementillä. Niiden sisällä on työntekijät, johtaja ja lähetti sekä tieto ja valtuutus.
Kuvio 4: Lähetin toiminta verkostossa (Nykänen ym. 2007)

Toimijat tekevät verkostoyhteistyötä usein oman toimensa ohella käytännön toimijoina, asiantuntijoina koordinaattoreina tai toiminnan johtamisesta vastuullisina. Tässä työssä onnistumisen edellytyksenä on, että tehtävä on aukikirjoitettu toimijan työnkuvaan ja siihen on annettu tarvittavat resurssit.

Pohdi:

  • Minkälaisia verkostotehtäviä sinulla on?
  • Minkälaisissa rooleissa olet toiminut?
  • Millaisena lähetin rooli näyttäytyy verkostotyössäsi?