Tietoja julkaisusta

Leppänen, Anne & Torvinen, Hannele 2012. Yhdessä olemme enemmän. Verkostoitujan apu – avoimet oppimateriaalit. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Creative Commons -lisenssin käyttö on suositeltavaa, kun julkaisee omia opetusmateriaaleja verkossa. Sen avulla voi helposti määritellä, millaisilla ehdoilla teoksia saa levittää ja muuttaa. Käyttökelpoinen lisenssi on esim. CC-BY-NC-ND -lisenssi, jolloin tekijän nimi on aina mainittava ja teosta saa levittää, mutta teoksen kaupallinen käyttö ja muuttaminen on kielletty.

Yhdessä olemme enemmän. Verkostoitujan apu -verkkojulkaisun on tuottanut Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti. Projektin tavoitteena on tukea Opin ovi -projekteja sekä koota niissä syntyviä tuloksia ja hyviä käytäntöjä sekä levittää niitä valtakunnallisesti projektien apuna. Lisäksi Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti auttaa alueellisia Opin ovi -projekteja hyvien käytäntöjen juurruttamisessa siten, että projektin vaikutukset jatkuvat hankekauden jälkeen.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektia toteuttaa (1.8.2008-31.12.2014.) Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu Euroopan sosiaalirahaston ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen turvin.

(Viimeksi päivitetty 17.10.2019)