Rakentaminen

Tämä osio avaa nimensä mukaisesti auki verkko-opintojakson rakentamisen kulkua tekstin, kuvien ja ääni- sekä videotiedostojen tuottamisesta sisällön kokonaisuudeksi rakentamiseen ja verkkotyötilan testaamiseen.

Vaikka verkko-opintojaksoja onkin syytä ryhtyä rakentamaan pedagogiikka edellä, on jossain vaiheessa edessä työvalineiden valinta. Mikä työväline on esim. soveltuvin yhteiseen kirjoitustyöhön tai mikä työväline passaa parhaiten tiedon keräämiseen?

Tekstin tuottaminen

Kuvien tuottaminen

Ääni ja videot

Kaiken yhteen tuominen

Testaus (sisältö & tekniikka)

Korjaukset ja ylläpito

Työvälineiden valinta