Pikkupaloja

Nimim. ”Kysyn vaan”

1. Opetatko verkossa? Miksi? Miksi et?
Opetatko osaksi/kokonaan verkossa? Miksi? Miksi et?

2. Mitkä ovat sinun verkko-opetusvälineesi?
(Oman työpaikkasi tarjoamat? Muut?)

3. Mikä on verkko-opintojakson suunnittelussa haastavinta?

4. Mikä on verkko-opintojakson toteutuksessa haastavinta?

5. Minkälaisia tehtävätyyppejä käytät verkko-opintojaksolla?
Kuinka laajoja tehtäväsi yleensä ovat?

6. Osaatko yleensä arvioida verkkotehtävien kuormittavuuden? Miksi? Miksi et?

7. Oletko aktiivinen sosiaalisessa mediassa ammatillisesti? Miksi? Miksi et?

8. Eroaako verkko-opetus jotenkin perinteisestä opetuksesta?
Eroaako verkossa oppiminen jotenkin ns. perinteisestä oppimisesta?

9. Mitkä ovat mielestäsi verkko-opettajan perustaitoja?

10. Osaatko määrittää oman työkuormasi kohtuulliseksi verkko-opetuksessa?