Pedagoginen käsikirjoittaminen

Ennen kuin lähtee rakentamaan kurssiaan verkkoon, on syytä esittää muutamia peruskysymyksiä. Jonkinlaisen alustavan suunnitelman tai käsikirjoituksen tekeminen on usein tarpeen. Tässä muutamia apukysymyksiä alkuun:

1. Oletko pitänyt opintojakson aiemmin? Voitko hyödyntää jo tehtyä materiaalia?

2. Opiskelijat: kenelle verkko-opintojakso on suunnattu? Miten ryhmä on muotoutunut? Kuinka isosta ryhmästä on kyse? Ovatko opiskelijat töissä samanaikaisesti, kun opiskelevat kurssillasi?

3. Miksi haluat toteuttaa opintojakson verkossa? Miten verkkoympäristöä on tarkoitus käyttää ja hyödyntää opintojaksolla? Millaisia tehtäviä valitset verkkoon, jotta oppiminen olisi oppijalähtöistä?

4. Tavoitteet: mitä tavoitteita opintojaksolla on? (Sisältö, työtavat, taidot yms.) Mitä itse tavoittelet viemällä opetustasi verkkoon?

5. Sisältö: mitkä ovat rakennettavan opintojakson keskeisimmät sisällöt? Voiko sisältöjä jaotella ja palastella järkeviin kokonaisuuksiin yläotsikoiden alle? Onko jotain muuta punaista lankaa löydettävissä?

6. Tekninen toteutus: Optima tai jokin muu oppimisalusta, avoimet oppimateriaalit vai opettajan omat kotisivut? Google Drive, Facebook-ryhmä vai jokin muu sosiaalisen median sovellus? Tarvittavat kuvat, videot, animaatiot, äänitiedostot? Opintojakson rakenne?

7. Visuaalisuus: kuvat, Pp-esitykset, infografiikka, kuvat, videot, väriteema, sivuston ulkoasu, navigointi?

8. Arviointi: miten verkko-opintojakso arvioidaan? Onko tarkoitus käyttää vertaisarviointia?

9. Käyttö jatkossa: onko verkko-opintojaksoa tarkoitus hyödyntää jatkossakin? Kuka vastaa päivittämisestä? Mihin materiaali laitetaan säilöön? Jaetaanko materiaalia muillekin opettajille?

10. Opintojakson opettamisen aikataulut? Entä onko ohjeistus mietitty huolella?

Bonus: Kuka tekee? Mitä tehdään? Milloin tehdään?