Palautteenanto

”En saanut mielestäni kylliksi palautetta.”
”Saamani palaute oli todella negatiivista.”

Erään kurssin jälkeen opiskelija valitti, että hän oli saanut yksinomaan negatiivista palautetta. Ihmettelin viestiä hieman, kunnes kävin katsomassa kirjoittamiani lauselmia. Toden totta: antamani palaute oli varsin lyhytsanaista ja jopa töksähtelevää, vaikka opiskelija oli suoriutunut tehtävistä ihan keskivertotason mukaisesti. Olin sattunut antamaan hänelle palautetta aina silloin, kun olin väsynyt pitkästä työpäivästä tai kun olin nälkäinen ja kärttyisä. Olin tyytynyt huomauttamaan muutamasta virheestä, mutta en ollut muistanut perusmenetelmää hampurilaisineen ja pihveineen. Oi ja voi. Olin ollut pelkästään kontrolloiva (tai ihan vain tyly) palautteenantaja.

Väärin, virhe!

Kontrolloivassa palautteessa keskitytään muotoon ja päätarkastelunaiheena on yleensä virhe. Kontrolloiva palaute on yleensä opiskelijalle epämieluisa palautemuoto: jos opettaja tyytyy kommentoimaan lähdeviittausten ulkoasua eikä kirjoitettua sisältöä, voi opiskelija kokea kirjoittaneensa tehtävän aivan turhaan. Toisaalta joidenkin kurssien tavoitteisiin kontrolloiva palaute sopii oikein hyvin. Matematiikan laskuilla ja kieliopin kertaamisella voikin olla yhtäkkiä paljon yhteistä.

Voisiko se ehkä mennä noin?

Ohjaavassa palautteessa pyritään auttamaan opiskelijaa ja aktivoidaan tätä käyttämään hyväksi aiemmin opittua. Ohjaavassa palautteenannossa pyritään siihen, että opiskelija  ymmärtäisi käsiteltävänä olevan asian itse. Pahimmillaan tätä palautetyyliä käyttävä opettaja päätyy tekemään tehtävän uudelleen opiskelijan puolesta.

Älä opeta opiskelijoita liian hyvään!

Monet opettajat väsyttävät itsensä liiallisella tarkastamisella ja kommentoimisella. Toiaalta jotkut eivät anna opiskelijalle mitään palautetta. Mikä sitten on sopiva määrä palautetta? Sopivasti on… sopivasti. Lagom är lagom. Älä opeta opiskelijoitasi liian suureen määrään palautetta. Anna sen sijaan sopivissa kohdissa sopivasti kohdennettua palautetta. Tee palautteesta pienin keinoin henkilökohtaista (esim. henkilökohtainen suullinen palaute) tai sisällöllisesti laadukasta (esim. ohjaava ryhmäpalaute, joka voi olla pidempi ja yksityiskohtaisempi kuin yksilöllisesti annettu palaute yksittäisistä tehtävistä). Hyödynnä vertaispalautetta ja tee siitä ihan-kiva-kommentointia kattavampi case, johon liittyy oppimistavoitteita.

On ihan ok, että opettajalla on valmis kommenttipankki, josta voi tarpeiden mukaan copypastettaa sopivan palautteen. Säästä itseäsi ja voimiasi. Jokaisella arviointikerralla ei tarvitse kirjoittaa romaania. Äänipalautteen antaminen voi myös olla nopsa tapa palautteen antamiseen. Katso YouTube-video äänipalautteen antamisesta.

Huomioi myös vastavuoroinen palaute. Välipalaute auttaa tarkentamaan käynnissä olevan opintojakson pedagogisia tavoitteita. Loppupalaute auttaa opettajaa kehittämään koko kurssia paremmaksi. Älä jää lepäämään laakereillesi verkko-opintojakson loputtua. Materiaali vanhenee nopeasti.