Läsnäolo verkossa

Miten verkko-opettajan olisi oltava läsnä verkossa?

Tehtävä: Jäsennä omaa verkkominääsi. Tee jäsennyksestäsi kuva, mindmap tai esitys.  Mitkä ovat sinun työvälineesi ja kanavasi, kun pelikenttä on

– ei-julkinen ammatillinen
– julkinen ammatillinen
– julkinen henkilökohtainen
– yksityinen henkilökohtainen?

Menevätkö verkkoidentiteettisi joiltain osin limittäin? Voiko ammatillista ja henkilökohtaista mielestäsi erottaa toisistaan? Voiko niitä yhdistää? Katso nämä kaksi alla olevaa esitystä ja pohdi niiden pohjalta verkkominääsi.

View more PowerPoint from Tuija Aalto