Arviointi

Arvioinnin yhteydessä mieleen nousee väistämättä yksi sana: luottamus. Aika usein saan kysymyksen, miten voin luottaa siihen, että opiskelija itse tekee verkkotehtävänsä. No en tietenkään voikaan. Mutta voiko sitten ”entisajan” läksyjen osalta?

Verkko-opintojakson arvioinnissa jatkuvuus on avainsana. Jatkuvalla arvioinnilla selvitetään, pitääkö linja: ovatko opiskelijan tuotokset tasalaatuisia vai onko helmien joukossa totaalisia maanantaikappaleita? Toisaalta kannattaa miettiä muutama kohta oman työtaakkansa keventämiseksi:

– Voitko hyödyntää vertaisarviointia?

– Kannattaako vertaisarviointia hyödyntää, vai aiheuttaako se vain lisää työtä sinulle?

– Miten ohjeistat vertaisarvioinnin ja miten opiskelijat löytävät parin? Kannattaisiko parit määrätä opettajavetoisesti?

– Miten arvioit oman työkuormasi palautteenannossa?

– Miten hyödynnät verkkotyötilan arviointityökaluja tehokkaasti? Miten esim. tulokset kootaan?

– Mitkä asiat arvioidaan?

– Mikä on tehtävien arviointiasteikko? Riittäisikö esim. suoritettu/hyvä/erinomainen?

– Miten varmistat arviointilinjan pysyvyyden?

– Kannattaako kaikkia tehtäviä arvioida sanallisesti/arvosanoin?

Tehtävä: Onko sinusta oikein, että opiskelija saa tuotoksestaan hylätyn, jos palauttaa sen myöhässä? Tai että myöhässä palautettu työ ei saa palautetta lainkaan, vain arvosanan? Tai että myöhässä palautetun työn arvosana/pistemäärä on huonompi? Kaikkia näitä keinoja käytetään arvioinnissa, jotta saadaan opiskelijat ruotuun ja opettajan työtä hieman helpommaksi. Mitä muita keinoja voisi olla myöhästyneiden töiden käsittelyyn tai joustavuuteen palautusajoissa? Käytätkö esim. mattimyöhäis-palautuslaatikkoa opintojaksoillasi?