Opettaminen

Minkälainen on verkko-opettajan verkkominä? Mitä kanavia käytät verkossa työssäsi tai vapaa-ajallasi?

Entä miten opintojakso etenee verkossa aivan käytännössä sen jälkeen, kun materiaali on luotu ja työtila avattu?

Eroaako verkko-opintojaksolla ohjaaminen tavallisesta toteutuksesta?

Miten verkkotuotoksista annetaan palautetta ja miten niitä arvioidaan monipuolisesti?

Läsnäolo verkossa

Opintojakson eteneminen

Ohjaaminen

Palautteenanto

Arviointi