Avoimet materiaalit ja tekijänoikeudet

Pitäisikö korkeakouluopettajan tehdä kaikki materiaalinsa avoimuuden periaatetta noudattaen vai voiko avoimuudesta olla jotain haittaa?

Tekijänoikeusasiat on nostettu esiin viime vuosina voimakkaasti myös opettajan työssä. Mitä opettajan tulisi huomioida omassa materiaalissaan ja materiaalintuotannossaan?

Mitä ohjeita omalla työpaikallasi on avoimen materiaalin tuottamiseksi?

Miksi avointa?

Tekijänoikeudet