Tavoitteet

  • Onko opintojakson osaamistavoite ja tarkoitus määritelty?
  • Onko opintojakson osaamistavoite ja tarkoitus opiskelijalle näkyvissä?
  • Mitä opiskelija voi oppia, ymmärtää ja kehittää valitsemiesi työtapojen avulla?
  • Tarjoavatko valitsemasi menetelmät opiskelijalle elämyksellisen, motivoivan ja henkilökohtaisen oppimiskokemuksen?
  • Ihan oikeasti?
  • Tarjoavatko valitsemasi menetelmät opiskelijalle yhteisöllisen verkko-opiskelukokemuksen?
  • Kumpi kantaa vastuun oppimisesta: opettaja vai opiskelija?

Mieti myös:

  • Helpottuuko oma työkuormasi valitsemiesi työtapojen ansiosta?
  • Lisääkö toteutuksesi joustavuutta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta katsottuna?
  • Voitko hyödyntää luomaasi verkko-opetusmateriaalia myös jatkossa?