Materiaali

 • Tukevatko valitsemasi työtavat ja materiaalimuodot
  – materiaalipankkimaisuutta: olet kasannut tiedon valmiiksi, tehnyt opittavista asioista työtilaasi videoluennon, PowerPoint-esityksen tai Word-/pdf-tiedoston ja ohjeistat opiskelijat omaksumaan asiat omin päin. (Opintojakson lopussa pidät tietenkin tentin opittavista asioista.)
  – tiedon rakentelua konstruktivismin (ooh, mikä sana!) periaatteiden mukaisesti: opiskelija on itse aktiivinen toimija ja rakentaa uutta tietoa vanhan perustalle havainnoiden, järjestellen ja muokaten tietoa parhaan käsityksensä ja taitonsa mukaisesti.
  – yhteisöllistä oppimista ja parviälyn hyödyntämistä: opiskelijat rakentavat ja jäsentävät tietoa (yksin ja) yhdessä toisiltaan oppien. Oppimisprosessissa hyödynnetään verkostoja ja sosiaalista mediaa.
 • Tukeeko käyttämäsi aineisto oppimista? Jos tukee, niin minkälaista oppimista? (Ks. kuvaukset yläpuolella.)
 • Otetaanko materiaalissa aikaisempi tieto ja osaaminen huomioon?
 • Ohjaako materiaali opiskelijaa itsenäiseen työhön?
 • Tukevatko käyttämäsi tehtävät ja ohjeistukset oppimista?

Mieti myös:

 • Otetaanko materiaalissa ja työskentelytavoissa tekijänoikeudet huomioon?
 • Ohjeistatko opiskelijoita tekijänoikeuskysymyksissä?
 • Osaatko opastaa opiskelijoita käyttämään sosiaalisen median työkaluja?