Ohjaus ja aikataulut

 • Onko työtilassa annettu tietoa ohjauksesta?
 • Ovatko opettajan yhteystiedot saatavilla?
 • Ovatko opintojaksosi ohjeet ja aikataulut selkeästi saatavilla?
 • Tukevatko työtilan aikataulut oppimisprosessia?
 • Miten aikataulutat opintojaksosi? Onko tehtäviä joka viikolle vai käsitteletkö asioita isompina kokonaisuuksina?
 • Onko työtilassa annettu tietoa palautteenantamisesta?
 • Onko työtilassa annettu tietoa arvioinnista?
 • Kuinka työtilassa käytetyt työkalut tukevat ohjausta?

Mieti myös:

 • Kannustatko opiskelijoita muodostamaan vapaasti opintoryhmiä tai lukupiirejä sosiaalisen median työvälineitä hyödyntäen?
 • Voitko itse hyödyntää sosiaalista mediaa esim. tiedottamisessa tai ohjaamisessa?
 • Millainen on verkkominäsi? Oletko helposti lähestyttävissä ja tavoitettavissa?
 • Onko opintojaksollasi läsnäolon tuntu? Oletko esim. tehnyt videotervehdyksen opiskelijoille? Päivitätkö työtilaasi säännöllisesti?