Visuaalisuus ja houkuttelevuus

 • Onko työtila toimiva visuaalisesti?
 • Onko työtila houkutteleva ja kiinnostava?
 • Kutsuuko materiaalisi etusivu opiskelijaa? Houkuttaako se syventymään opintojaksoon?
 • Onko työtilan sisältö johdonmukaista?
 • Onko työtilassa jokin teema?
 • Osaatko pienentää kuvat sopivan kokoisiksi?
 • Osaatko asetella kuvat ja tekstin kokonaisuudeksi?
 • Onko käyttämilläsi kuvilla jokin funktio?
 • Käytätkö fontteja ja fonttikokoja johdonmukaisesti yhtenäisen ilmeen luomiseksi?
 • Noudattavatko käyttämäsi painikkeet ja infokuvat muun materiaalin ilmettä?

Mieti myös:

 • Toimivatko visuaaliset ratkaisut myös esteettömästä näkökulmasta (esim. värisokeus)?