Verkkokirjoittamisen eri kanavia

Verkko tarjoaa runsaasti erilaisia kanavia työelämää helpottamaan. Verkkokirjoittamisen taitoa tarvitaan mm seuraavissa kanavissa:

Miksi eri kanavia tulisi tuntea?

Jotta viestilleen voi valita oikean kanavan on hyvä tietää eri kanavien erityisominaisuuksista.

Osa kanavista on vuorovaikutteisempia kuin toiset. Esimerkiksi sähköpostissa, keskustelupalstoilla ja pikaviestimissä vuorovaikutteisuus on hyvä huomioida. Perinteisillä verkkosivuilla viestintä on yleensä yksisuuntaista.

Toisissa kanavissa voi viestiä henkilökohtaisesti toisen kanssa (sähköposti, pikaviestin), toisissa taas viesti kulkee yhdeltä monelle (blogi, keskustelupalstat, ryhmät).

Jotta viestin voisi kirjoittaa hyväksyttävällä ja tilannetta/asiaa palvelevalla tavalla, on hyvä tietää kustakin kanavasta tietyt kirjoittamiseen liittyvät perusperiaatteet. Kirjoittamisen tavat vaihtelevat suuresti eri kanavissa. Esimerkiksi pikaviestimissä on hyvä osata käyttää erilaisia kirjainyhdistelmiä ja blogissa olisi taas olisi hyvä säilyttää yhtenäinen ja persoonallinen tyyli.