Netiketti ja someketti

Netiketti koostuu sanoista netti ja etiketti. Se sisältää epävirallisia käyttäytymissääntöjä tietoverkoissa toimimiseen. Netissä se, että vastaanottaja on ihminen, on helppo unohtaa. Verkkoviestinnästä puuttuvat myös äänensävyt, ilmeet ja eleet, joten väärinkäsitysten riski kasvaa. Netiketin tarkoitus onkin ohjeistaa eri tilanteissa sopivaan nettikäyttäytymiseen.

Someketti on sosiaalisen median ohjeistus. Sen tarkoitus on opastaa sopivaan käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa.

Netikettejä ja someketteja löytyy runsaasti, eikä yhtä virallista kaikkialla sovellettavaa versiota ole. Netiketteihin ja someketteihin on syytä tutustua ja omaksua niiden perussisältö kunnolla.

Lähteitä

FiCom, Netin käytösopas http://www.ficom.fi/ohjeita/ohjeita_7.html (18.3.2011)
Huoneentaulu: virkamies sosiaalisessa mediassa http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuudethallinnollepa/Virkamiessosiaalisessamediassapa (18.3.2011)
Huoneentaulu: virkamies verkossa http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuudethallinnollepa/HuoneentauluVirkamiesverkossapa (18.3.2011)
Suomen internetopas, Netiketti http://www.internetopas.com/netiketti/ (11.3.2011) 
Tietotekniikan termitalkoot http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/hakemistot-267.html?page=get_id&id=ID0052&vocabulary_code=TSKTT (28.3.2011)
Wikipedia, Netiketti http://fi.wikipedia.org/wiki/Netiketti (11.3.2011)