Kirjoittamisen prosessi

Lähtökohtana asiakkuusajattelu
Verkkokirjoittaminen lähtee huolellisesta suunnittelusta. Suunnittelussa on muistettava, että kaikki organisaatiossa tuotetut tekstit ilmentävät organisaation toimintaperiaatteita samoin kuin sitä tapaa, jolla asiakkaisiin ja asiakkuuksiin suhtaudutaan.

Hyvän kirjallisen ilmaisun piirteisiin kuuluu asian kiteyttäminen. Lyhyen ja helppolukuisen tekstin tuottaminen vaatii vaivannäköä, vaikka kirjoittaja olisi aiheensa asiantuntija. Verkkotekstin laatimisessa on ajateltava lukijaa, sillä verkkotekstejä luetaan usein pikaisesti silmäillen. Kiteytetyt tekstit ilmentävät hyvää asiakaspalvelua.

Tekstin suunnittelu
Verkkotekstin suunnittelussa on syytä miettiä
–          mitä haluat tekstilläsi sanoa?
–          keille teksti on tarkoitettu?
–          miksi teksti julkaistaan, mikä vaikutus sillä on tarkoitus saada aikaan?
–          mistä myöhemmin tiedät, oletko onnistunut? (Alasilta 2002.)

Asian jäsentely on tärkeää
Hyvät tekstit ja hyvin laaditut sivut toimivat yhteistyössä toisten tuottamien sisältöjen kanssa. Tarkasti rajatut sisältöosuudet ja pienehköiksi palikoiksi jäsennetyt tekstit toimivat käyttäjän tarpeiden pohjalta. Tekstin pitäisi toimia sekä kokonaisuutena että osina, niin että lukija voi seurata sisällön punaista lankaa.

Lähteitä:
Alasilta, A. 2002. Verkkokirjoittajan käsikirja. Helsinki: Inforviestintä.
Alasilta, A. 1998. Näin kirjoitat tietoverkkoon. Helsinki: Inforviestintä.
Iisa, K., Piehl, A. & Kankaanpää, S. 1999. Tekstintekijän käsikirja. Helsinki: Yrityskirjat.
Luukkonen, J. Digitaalisen median käsikirjoitusopas. Helsinki: Edita.