Yleistä verkkokirjoittamisesta

Verkkokirjoittamista on vaikea vangita yhden otsikon alle. On aivan eri asia kirjoittaa sähköpostia, kuin blogia. Lisäksi on aivan eri asia kirjoittaa asiakkaalle, kuin kollegalle. Verkkokirjoittaminen on siis varsin laaja ilmiö, johon tutustumiseen on hyvä varata aikaa.

Tässä osiossa käymme läpi verkkokirjoittamisen käsitettä ja yleisiä periaatteita. Tutustumme myös uusiin lukutaitoihin, netikettiin, verkkokirjoittamisen eri kanaviin ja kirjoittamisen prosessiin. Tämän osion jälkeen pohdimme verkkokirjoittamista kanavakohtaisesti.