Kymmenen kaunista kehotusta sisällöntuottajalle

SUUNNITTELE

1. Kirkasta ajatus 
Selkeä sisältö vaatii selkeää ajattelua ja fokusta. Mitä, miksi, kenelle, millä tavalla? Mitä ei, miksi ei, kenelle ei?

2. Pidä kohderyhmä keskiössä
Miksi kohderyhmään kuuluvan henkilön pitäisi tulla sivulle? Mitä lisäarvoa sivu hänelle tuo?

3. Valitse sisältötyypit
Teksti on tärkeää, mutta videot ja kuvat elävöittävät sivua ja voivat välittää viestisi paremmin.

KIRJOITA

4. Kirjoita selkeästi
Tämä koskee tekstin rakennetta ja ilmaisua. Jäsennä lyhyisiin kappaleisiin, käytä ot-sikoita, alaotsikoita ja listauksia. Vältä monimutkaisia lauserakenteita.

Olet onnistunut, kun viestisi

  • viitsitään lukea
  • ymmärretään yhdellä lukukerralla.

5. Tärkein ensin

Aloitus on ratkaisevan tärkeä:

  • antaa lukijalle käsityksen tulevasta sisällöstä
  • houkuttelee lukemaan eteenpäin

6. Kiteytä

Sisällöllä on oltava selkeä tarkoitus ja sen tulee pysyä aiheessa.

  • Mikä on oleellista?
  • Mitä voisi jättää pois? Lukematta jäävällä sisällöllä ei ole merkitystä.

7. Muista ettet voi ennakoida käyttäjän valintoja

Et voi ennakoida mille sivulle käyttäjä tulee ensin ja mihin hän miltäkin sivulta navi-goi. Jokaisen sivun on toimittava itsenäisenä kokonaisuutena ja sallittava erilaiset tavat navigoida.

8. Huomioi hakukoneet

Käyttäjistä yli 60% tulee hakukoneista. Muista avainsanojen ja muiden metatietojen määrittely, laadukas, aiheessa pysyvä sisältö, sekä linkitys relevanteille sivuille (myös ulos jamk.fi -sivustosta).

PÄIVITÄ

9. Huolehdi jatkuvasta päivityksestä

Hakukoneet ja käyttäjät arvostavat tuoreena pysyvää sisältöä.

10. Sisältöä voi myös poistaa

On mukava lisätä uusia alasivuja, mutta vaarana on hukuttaa todella tärkeät asiat. Julkaisujärjestelmä ei ole arkisto ja palvelet käyttäjää poistamalla vanhaa tai marginaalista sisältöä.