Facebook

Yleistä

Facebook on vain yksi sosiaalisen median yhteisöpalvelu, aivan kuten Suomi24, heiaheia tai IRC-Galleria. Se on kuitenkin levinnyt niin laajalle työelämän käytössä, että sen läpikäyminen on tarpeen työelämän verkkokirjoittamisesta puhuttaessa. Toinen yhteisö, johon työelämän vuoksi kannattaa tutustua on LinkedIn, jota käytetään lähinnä verkottoitumisessa ja rekrytoinnissa.

Facebookissa voi viestiä eri tavoin: yksityisviestein, pikaviestein (chat), seinäkirjoituksin ja mainosten avulla. Tässä osiossa käymme läpi ainoastaa seinäkirjoituksia. Viestintä Facebook-seinällä on kaksisuuntaista, monenvälistä ja eriaikaista. Seinäkirjoitusten avulla voi jakaa lyhyitä tilapäivityksiä, linkkejä, kuvia tai videoita.

Facebookissa voi perustaa työelämän tarpeisiin joko sivun tai ryhmän (Perustanko Facebook-sivun vai -ryhmän). Yrityksen tai tuotteen Facebook-sivu perustetaan yleensä asiakkaita varten ja henkilökunnalle tai tiimille perustetaan ryhmä.

Facebook työelämässä

Facebook-sivuja käytetään laajalti erilaisten tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, yritysmielikuvan luomiseen, tiedottamiseen, asiakaspalveluun ja oman verkkosivuston kävijävirran kasvattamiseen. Facebook-sivujen avulla voidaan luoda vuorovaikutusta asiakkaiden ja yrityksen välillä. Päivitykset näkyvät tilaajien uutisvirtaan jos asiakas tykkää sivusta. Päivitysten on kuitenkin syytä olla asiakkaalle relevantteja ja päivitystiheys sopiva, jottei sivun syötettä piiloteta tai tykkäämistä peruta. Piilotettu syöte ei tavoita ketään. Esimerkkejä Facebook-sivuista:

Facebook-ryhmiä luodaan useimmiten tiimin tai työyhteisön käyttöön. Ryhmät vaativat kirjautumista ja niiden seinäkirjoitukset eivät nouse jäsenten syötteeseen, joten seuratakseen ryhmää, jäsenen tulee aina erikseen käydä ryhmän sivuilla lukemassa uudet sisällöt.

Kovin salaisia asioita ei Facebook-ryhmässä kannata käsitellä, vaikka ryhmä olisi salainen.  Usein ryhmälle onkin jokin turvallisempi ja toimivampi vaihtoehto.

Kuinka Facebook-sivulle kirjoitetaan?

Huomioi henkilötietolaki ja tekijänoikeuslaki.

Suunnittele viestintää etukäteen, mutta pidä aiheet ajankohtaisina. Valitse myös julkaisujen kellonajat tarkasti kohderyhmien mukaan.

Älä spammaa. Liian usein lisätyt päivitykset saavat asiakkaat piilottamaan päivitykset tai perumaan sivun tykkäämisen.

Valitse aiheet huolella. Aiheiden tulee aina olla asiakkaalle relevantteja.

Mieti mikä on viestin tehtävä (tiedottava, aktivoiva, mitä viestillä halutaan saavuttaa), mikä on tarkka kohderyhmä.

Kirjoita napakasti. Pitkät viestit näyttävät seinäkirjoituksissa ikäviltä. Jos asiaa on paljon, kirjoita teksti muualle ja jaa Facebookissa linkki tekstiin.

Huolehdi oikeinkirjoituksesta.

Käytä hyväksi kanavan vuorovaikutteisuutta, rohkaise kohderyhmää kommentoimaan ja tykkäämään.

Lähteet

How to Save Face: 6 Tips for Safer Facebooking http://safeandsavvy.f-secure.com/2010/08/05/protect-yourself-facebook/ (18.3.2011)
Kortesuo, K. 2010. Sano se someksi
Sosiaalisen median sanasto TSK 40, Sanastokeskus. http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sosiaalisen_median_sanasto (1.4.2011)
Wikipedia, Sosiaalinen media http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media (14.3.2011)