Verkkokirjoittaminen on arkipäivää niin arjessa kuin työelämässäkin. Kun sosiaalisen median palveluja on valjastettu työelämän tarpeisiin, verkkokirjoittaminen on saanut uusia muotoja. Tämä oppimateriaali on tarkoitettu niille, joilla ei vielä ole monipuolista kokemusta työelämän verkkokirjoittamisesta. Materiaalin tavoite on auttaa lukijaa tiedostamaan eri kanavien ominaispiirteitä, oppimaan verkkokirjoittamisen perusteita ja huomaamaan verkkoviestinnän mahdollisuudet työelämässä.

Jatka lukemista