Työyhteisön paradoksi

kuvitusTyöyhteisö koostuu ihmisistä, joilla kullakin on oma ainutlaatuisuutensa, oma historiansa, oma oppimisen, tiedon ja taidon kautta syntynyt osaamisensa. Työyhteisö ei ole asennossa seisova kasvoton muodostelma.

Näkökulmasta riippuen työyhteisökysymyksiin löydät runsaasti materiaalia psykologian, sosiaalipsykologian ja sosiologian piiristä. Ajankohtaisia valintoja ovat esimerkiksi Marja Mäkipeskan ja Terttu Niemelän Haasteena luottamus – Työyhteisön sosiaalinen pääoma ja syvärakenne (2005) sekä Jorma Heikkilän ja Kristiina Heikkilän Voimaantuminen työyhteisön haasteena (2005).

”Työyhteisö on enemmän kuin yrityksen yksilöiden summa”

Mitä ajatuksia tämä Guy Ahosen (1998) lausuma herättää? Pohdi millaiset tekijät synnyttävät työyhteisön. Mitä työyhteisö merkitsee?