Tietoa sivustosta

Työyhteisön toiminta ja perustehtävä

Organisaation olemassaolo liittyy saumattomasti sen perustehtävään: miksi tämä organisaatio on olemassa ja mikä tehtävä on työyhteisön jäsenillä tässä organisaatiossa.

Ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen perustehtävä ilmaistaan lainsäädännössä ja jokainen toimija joutuu täsmentämään ja jäsentämään oman tehtävänsä ja roolinsa tässä kontekstissa. Missio, visio, strategiat ja erilaiset toimintapolitiikat (tai vastaavat) kuvaavat tehtävää, tavoitteita sekä marssin suuntaa ja tahtia niitä kohti.

Etenkin silloin, jos työyhteisössä alkaa eri syistä myllertää, perustehtävän esiinnostaminen on tilanteen selkiyttämisen lähtökohta.

Käyttötarkoitus

Tätä työyhteisön toimintaa ja perustehtävää käsittelevää aihiota voi käyttää oheismateriaalina erilaisissa yhteyksissä, joissa organisaatioiden ja työyhteisöjen toiminnan perusedellytyksiä halutaan avata ja antaa ajattelun virikkeitä tästä teemasta. Aihiossa ei pyritä teeman tyhjentävään eikä valmiiksi pureskeltuun käsittelyyn. Tätä ei ole myöskään työstetty itsenäiseksi opintojaksoksi tai kurssiksi.

Kohderyhmä

Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä myös ammattikorkeakoulun muiden koulutusalojen opiskelijat ja opettajat.

Tavoitteet

Tavoitteena on työyhteisöosaamisen lisääntyminen. Tämän pienen aihion tavoitteena on virittää ajatuksia organisaation perustehtävästä ja toimivan työyhteisön perusedellytyksistä.

Käyttöoikeudet

Materiaalin käyttöoikeutta koskee Creative Commons -lisenssi.