Lue lisää

Otsikko: pääotsikko (esim. tässä 1. Kehitä toimivia käytäntöjä) kertoo jutun pointin. Tärkein asiasana mukaan. Pääotsikon alle muutama lause johdantona sivulla olevaan sisältöön.

Väliotsikot

Väliotsikot auttavat silmäilijää. Käytä täydellisiä väliotsikoita, esimerkiksi Asbestin vaarat, ei pelkkä Vaarat. Väliotsikon alle enintään 3–5 kappaletta.

Kappaleen alkuun tärkein asia eli yksi ydinvirke + 0–4 tarkentavaa. Tekstikappaleen maksimimitta on 3 pitkää virkettä tai 5 lyhyttä.

Sano tärkein asia virkkeen alussa, perustelu, selitys tai täsmennys virkkeen loppuosassa. Pidä virkkeet lyhyinä, jotta et ylikuormita lukijan lyhytmuistia. Lauseen maksimitta on 10 sanaa, virkkeen 15. Käytä sanoja, jotka lukija tuntee. Selitä ammattitermit ensimmäisen maininnan yhteydessä.