Toimintaterapian harjoittelu

Uusi Avoimet oppimateriaalit -sivusto

Toimintaterapian kehittäminen?

Mikäli sinulla tai työpaikalle on tarve kehittää toimintaterapiaa, olemme kiinnostuneita yhteistyöstä.

Kehittäminen voi tapahtua monella eri tavoin; asiantuntijapaveluna, koulutuksenta sekä tutkimus- ja kehittämishankkeena. Pääset tutustumaan tarjoaamiimme palveluihin JAMK:n kotivujen kautta.

Voit kehittää omaa osaamistasi koulutustemme kautta. JAMK järjestää erilaista täydennyskoulutusta, joista voit löytää itsellesi sopivia vaihtoehtoja. YAMK- tutkinto on myös hyvä väylä kehittämisosaamisen vahvistamiseen. Löydät lisää tietoa näistä  koulutusmahdollisuuksista meidän kotisivuiltamme.

Myös opinnäytetöiden kautta voidaan toteuttaa työelämän kehittämistä. Opinnäytetyöaiheita voit ilmoittaa JOBSTEP.net järjestelmän työnvälityksen kautta. Myös suoraan opettajiin yhteyttä ottamalla voidaan käynnistää opinnäytetyön aiheen tarkempi pohdinta sekä opiskelijoiden rekrytointi.