Toimintaterapian harjoittelu

Uusi Avoimet oppimateriaalit -sivusto

Syksyllä 2013 opintonsa aloittaneet

Syksystä 2013 toimintaterapian opiskelijat noudattavat uusittua opetussuunnitelmaa. Harjoittelu jakaantuu neljään harjoitteluun ja muodostaa yhteensä 52 op harjoittelukokonaisuuden.

Ensimmäisen vuonna opikelijat osallistuvat Työelämälähtöinen oppiminen opintojaksoon (12op), jossa harjoitellaan työelämässä tarvittavia käytännöntaitoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa olevissa oppimistiloissa (WellCamLabs), hankkeissa,projekteissa ja/tai työelämässä.

Toisen ja kolmantena vuonna opiskelijat harjoittelevat työelämässä kolmessa eri harjoittelujaksossa (Harjoittelu I-III). Harjoittelut I ja II ovat 15op (405h) ja Harjoittelu III 10 op (270h).

Harjoittelua koskevat tarkemmat ohjeistukset ja tehtävä tullaan päivittämään kevään 2014 aikana tähän työtilaan.

Tästä linkistä pääset tutustumaan 2013 aloitettuun opetussuunnitelmaan ja opintojen rakenteeseen.