Varausjärjestys

Työjärjestysvaraukset

Työjärjestysvaraukset menevät aina muiden varausten edelle, joten muita varauksia ei suositella tehtäväksi ennen kuin lukujärjestykset on keväisin ja syksyisin saatu tuotua tilanvarausjärjestelmään. Päivämäärä muiden varausten syöttöön ilmoitetaan erikseen.

Mikäli varauksia on tehty ja ne jäävät työjärjestyksen alle, varaajan tehtävä on ottaa yhteyttä työjärjestyksen varaajaan ja sopia siitä, kuinka päällekkäisyyksien kanssa toimitaan.

Työjärjestyksiin liittyvät varaukset tai varausten muutokset tehdään kussakin yksikössä itse.

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus saa tehdä varauksia aikuiskoulutukseen tarkoitettuihin tiloihin heti, kun koulutuksen aikataulu selviää. Jos tarvitaan muita tiloja kuin aikuiskoulutukseen varattuja, varauksen saa tehdä lukujärjestysten valmistumisen jälkeen. Päivämäärät ilmoitetaan erikseen.

Koko JAMKia koskevat varaukset

Koko taloa koskevat isot markkinointitapahtumat tai yksikön omat isot markkinointitapahtumat saa ja pitää varata heti, kun ne ovat tiedossa. Näistä on myös hyvä ilmoittaa, jotta niistä osataan kertoa lukujärjestysten tekijöille. Tällaisia tapahtumia ovat ainakin

  • JAMK tutuksi -päivä
  • lukuvuoden avajaiset
  • innovaatioviikko
  • yksiköiden tai vastaavien vuosijuhlat ja niihin liittyvät tapahtumat
  • JAMKin ja JAMKOn työelämäpäivä

Samaten sellaiset seminaarit tai työskentelypäivät, joista JAMK on vuorovuosittain vetovastuussa voi myös varata heti. Esimerkiksi joillain tukipalveluilla saattaa olla amk-tasoisia kokoontumisia, jotka ovat vuosittain eri paikoissa